Overslaan naar content

Specjalista ds. obsługi klienta j. czeski / Customer Service Employee Czech | Kraków

PLN 4,500 - PLN 5,500 per monthCustomer Service

Job description

PL

Znasz język czeski i potrafisz się nim swobodnie komunikować? Znasz język polski i angielski? Chciałbyś sprawdzić się jako specjalista ds. obsługi klienta? Dołącz do naszego zespołu obsługi klienta w Krakowie!


Jakie umiejętności cenimy?

 • Komunikatywność - komunikujemy się z klientami za pomocą wielu kanałów tj.: e-mail, telefon lub media społecznościowe;
 • Otwartość - oferujemy naszym klientom obsługę klienta na najwyższym poziomie;
 • Chęć do nauki - wszystko Ci pokażemy i Cię nauczymy!

EN

Do you know Czech and can communicate fluently? Do you know Polish and English? Would you like to try yourself as a customer service specialist? Join our customer service team in Krakow.


What skills do we value?

 • Communicativeness - we communicate with clients using multiple channels, such as e-mail, telephone or social media;
 • Openness - we offer our clients the highest level of customer service;
 • Eagerness to learn - we will show you everything and teach you!


Job requirements

PL

Nasze wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka czeskiego w mowie i piśmie;
 • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Komunikatywność i otwartość
 • Obsługa komputera i MS Office

Dodatkowym atutem będzie wcześniejsza praca z klientami.


Co oferujemy?

 • Przyjemną, elastyczną pracę na pełen etat z dużą autonomią i świetną atmosferą pracy w przyjaznym małym zespole.
 • Świat pełen wyzwań i obowiązków! Tutaj będziesz mieć okazję zdobyć międzynarodowe doświadczenie w naszej dynamicznej, szybko rozwijającej się organizacji. Sam kreujesz własną karierę!
 • Bądź częścią naszej fantastycznej firmy, w której możesz być naprawdę sobą, bez udawania. Cenimy otwartą komunikację i przyjazną atmosferę, w której każdy jest doceniany za to, kim jest; Jako część naszego zespołu, będziesz cieszyć się kuszącym pakietem świadczeń pracowniczych tj. LUXMED, czy zniżki pracownicze na nasze produkty.


Kim jesteśmy?

Jesteśmy szybko rozwijającą się międzynarodową organizacją zatrudniającą ponad 190 pracowników. Zarządzamy 39 sklepami internetowymi w 36 krajach europejskich i ośmioma sklepami stacjonarnymi i nadal się rozwijamy! Nasza główna siedziba mieści się w Hapert, Holandia, ale to z Krakowa planujemy zajmować się całą Europą Środkowo -Wschodnią!

Lampyiswiatlo jest dla kreatorem nastroju i odpowiedniej atmosfery! Lampy dopełniają wystrój. Oświetlenie nie tylko spełnia potrzeby funkcjonalne, ale tworzy odpowiedni klimat w domu. To co nas wyróżnia poza lampami to wyjątkowa obsługa klienta. Klient znajdzie w naszym pracowniku kogoś, kto dokładnie wie, co jest potrzebne, aby stworzyć w domu czy ogrodzie pożądaną atmosferę.


W wielu krajach jesteśmy liderem oświetlenia, ale chcemy nim być w całej Europie. Nasz cel: oświetlić Europę w 100%.


Z Tobą to może się udać! Prześlij nam swoje CV!

-------------------------------

EN

Our requirements:

 • Very good knowledge of Czech in speech and writing;
 • Good knowledge of Polish and English;
 • Communicativeness and openness;
 • Computer and MS Office skills.

Previous work with clients will be an additional advantage.


What's in it for you?

 • An enjoyable flexible full-time job with a lot of autonomy and a great working atmosphere within a friendly small team.

 • A world full of challenges and responsibilities! Here, you'll have the opportunity to gain international experience in our vibrant, rapidly growing organization. You are the star of your own career story!

 • Join the party! Be part of our fantastic company culture where you can truly be yourself, no pretenses. We value open communication and a friendly atmosphere, where everyone is appreciated for who they are;

 • As part of our team, you'll enjoy a tempting package of employment benefits: LUXMED and staff discount on our atmospheric lighting. 


Do you fit with us?

We are a rapidly growing international organization with over 190 employees. We manage 39 webshops in 36 European countries and eight physical stores, and we continue to expand! We operate our webshops from our headquarters and warehouse in Hapert, the Netherlands, but it is from Krakow that we plan to deal with the entire Central and Eastern Europe!
Lampyiswiatlo is a creator of mood and the right atmosphere! Lamps complement the decor. Lighting not only meets functional needs, but also creates the right atmosphere in the home. What distinguishes us apart from lamps is exceptional customer service. The customer will find in our employee someone who knows exactly what is needed to create the desired atmosphere in the house or garden.


In many countries we are the leader in lighting, but we want to be the leader in all of Europe. Our goal: to light up Europe 100%.


With you we can do it! Send us your CV!

On-site, Hybrid
 • Kraków, Małopolskie, Poland
PLN 4,500 - PLN 5,500 per month
Customer Service

or

On-site, Hybrid
 • Kraków, Małopolskie, Poland
PLN 4,500 - PLN 5,500 per month
Customer Service